สาระน่ารู้
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name ควรเป็นภาษาอังกฤษ:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


> สถิติหวยหุ้นไทย 2012(อัพเดทแล้ว)

 

  วันที่- เดือน สถิติผลปิดตลาดหุ้นไทย(SET.)
พ.  04-01-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   135 __ 03   ปิดเย็นบน-ล่าง   621 __ 89
พฤ.  05-01-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   923 __ 02   ปิดเย็นบน-ล่าง   680 __ 59
ศ.  06-01-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   340 __ 40   ปิดเย็นบน-ล่าง   626 __ 54
จ.  09-01-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   585 __ 41   ปิดเย็นบน-ล่าง   484 __ 58
อ.  10-01-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   230 __ 46   ปิดเย็นบน-ล่าง   304 __ 20
พ.  11-01-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   407 __ 03   ปิดเย็นบน-ล่าง   163 __ 41
พฤ.  12-01-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   353 __ 90   ปิดเย็นบน-ล่าง   223 __ 60
ศ.  13-01-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   898 __ 25   ปิดเย็นบน-ล่าง   481 __ 42
จ.  16-01-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   728 __ 53   ปิดเย็นบน-ล่าง   701 __ 80
อ.  17-01-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   653 __ 52   ปิดเย็นบน-ล่าง   654 __ 53
พ.  18-01-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   700 __ 46   ปิดเย็นบน-ล่าง   164 __ 90
พฤ.  19-01-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   661 __ 97   ปิดเย็นบน-ล่าง   894 __ 30
ศ.  20-01-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   926 __ 32   ปิดเย็นบน-ล่าง   866 __ 28
จ.  23-01-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   530 __ 64   ปิดเย็นบน-ล่าง   255 __ 89
อ.  24-01-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   836 __ 81   ปิดเย็นบน-ล่าง   308 __ 53
พ.  25-01-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   073 __ 35   ปิดเย็นบน-ล่าง   601 __ 07
พฤ.  26-01-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   362 __ 61   ปิดเย็นบน-ล่าง   854 __ 53
ศ.  27-01-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   534 __ 80   ปิดเย็นบน-ล่าง   629 __ 75
จ.  30-01-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   953 __ 24   ปิดเย็นบน-ล่าง   471 __ 58
อ.  31-01-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   586 __ 15   ปิดเย็นบน-ล่าง   397 __ 26
  วันที่- เดือน สถิติผลปิดตลาดหุ้นไทย(SET.)
พ.  01-02-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   264 __ 33   ปิดเย็นบน-ล่าง   636 __ 39
พฤ.  02-02-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   672 __ 36   ปิดเย็นบน-ล่าง   167 __ 31
ศ.  03-02-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   385 __ 18   ปิดเย็นบน-ล่าง   895 __ 28
จ.  06-02-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   353 __ 58   ปิดเย็นบน-ล่าง   401 __ 94
อ.  07-02-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   696 __ 95   ปิดเย็นบน-ล่าง   112 __ 11
พ.  08-02-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   588 __ 76   ปิดเย็นบน-ล่าง   608 __ 96
พฤ.  09-02-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   472 __ 36   ปิดเย็นบน-ล่าง   717 __ 09
ศ.  10-02-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   674 __ 43   ปิดเย็นบน-ล่าง   291 __ 26
จ.  13-02-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   906 __ 15   ปิดเย็นบน-ล่าง   740 __ 49
อ.  14-02-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   466 __ 74   ปิดเย็นบน-ล่าง   641 __ 99
พ.  15-02-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   451 __ 10   ปิดเย็นบน-ล่าง   648 __ 07
พฤ.  16-02-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   354 __ 94   ปิดเย็นบน-ล่าง   025 __ 23
ศ.  17-02-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   687 __ 62   ปิดเย็นบน-ล่าง   993 __ 68
จ.  20-02-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   791 __ 98   ปิดเย็นบน-ล่าง   592 __ 99
อ.  21-02-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   225 __ 33   ปิดเย็นบน-ล่าง   039 __ 47
พ.  22-02-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   463 __ 24   ปิดเย็นบน-ล่าง   782 __ 57
พฤ.  23-02-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   469 __ 13   ปิดเย็นบน-ล่าง   007 __ 25
ศ.  24-02-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   582 __ 75   ปิดเย็นบน-ล่าง   614 __ 07
จ.  27-02-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   728 __ 14   ปิดเย็นบน-ล่าง   504 __ 10
อ.  28-02-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   969 __ 65   ปิดเย็นบน-ล่าง   626 __ 22
พ.  29-02-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   701 __ 75   ปิดเย็นบน-ล่าง   090 __ 64
  วันที่- เดือน สถิติผลปิดตลาดหุ้นไทย(SET.)
พฤ.  01-03-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   152 __ 62   ปิดเย็นบน-ล่าง   498 __ 08
ศ.  02-03-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   140 __ 42   ปิดเย็นบน-ล่าง   515 __ 17
จ.  05-03-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   272 __ 43   ปิดเย็นบน-ล่าง   795 __ 20
อ.  06-03-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   967 __ 72   ปิดเย็นบน-ล่าง   316 __ 79
พฤ.  08-03-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   315 __ 99   ปิดเย็นบน-ล่าง   831 __ 15
ศ.  09-03-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   664 __ 67   ปิดเย็นบน-ล่าง   871 __ 60
จ.  12-03-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   009 __ 38   ปิดเย็นบน-ล่าง   018 __ 53
อ.  13-03-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   009 __ 09   ปิดเย็นบน-ล่าง   356 __ 38
พ.  14-03-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   423 __ 67   ปิดเย็นบน-ล่าง   436 __ 80
พฤ.  15-03-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   894 __ 58   ปิดเย็นบน-ล่าง   134 __ 98
ศ.  16-03-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   330 __ 96   ปิดเย็นบน-ล่าง   956 __ 22
จ.  19-03-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   136 __ 80   ปิดเย็นบน-ล่าง   950 __ 06
อ.  20-03-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   744 __ 94   ปิดเย็นบน-ล่าง   660 __ 10
พ.  21-03-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   545 __ 15   ปิดเย็นบน-ล่าง   767 __ 07
พฤ.  22-03-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   278 __ 11   ปิดเย็นบน-ล่าง   100 __ 67
ศ.  23-03-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   834 __ 66   ปิดเย็นบน-ล่าง   444 __ 44
จ.  26-03-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   354 __ 90   ปิดเย็นบน-ล่าง   832 __ 12
อ.  27-03-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   381 __ 49   ปิดเย็นบน-ล่าง   729 __ 97
พ.  28-03-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   460 __ 69   ปิดเย็นบน-ล่าง   401 __ 28
พฤ.  29-03-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   807 __ 94   ปิดเย็นบน-ล่าง   391 __ 10
ศ.  30-03-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   223 __ 68   ปิดเย็นบน-ล่าง   677 __ 14
  วันที่- เดือน สถิติผลปิดตลาดหุ้นไทย(SET.)
จ.  02-04-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   206 __ 29   ปิดเย็นบน-ล่าง   909 __ 32
อ.  03-04-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   855 __ 46   ปิดเย็นบน-ล่าง   107 __ 98
พ.  04-04-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   799 __ 08   ปิดเย็นบน-ล่าง   809 __ 98
พฤ.  05-04-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   008 __ 01   ปิดเย็นบน-ล่าง   241 __ 68
อ.  10-04-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   650 __ 91   ปิดเย็นบน-ล่าง   561 __ 80
พ.  11-04-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   607 __ 54   ปิดเย็นบน-ล่าง   449 __ 12
พฤ.  12-04-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   295 __ 46   ปิดเย็นบน-ล่าง   945 __ 96
อ.  17-04-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   674 __ 71   ปิดเย็นบน-ล่าง   023 __ 22
พ.  18-04-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   241 __ 18   ปิดเย็นบน-ล่าง   805 __ 82
พฤ.  19-04-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   592 __ 87   ปิดเย็นบน-ล่าง   534 __ 29
ศ.  20-04-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   016 __ 82   ปิดเย็นบน-ล่าง   460 __ 26
จ.  23-04-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   985 __ 25   ปิดเย็นบน-ล่าง   935 __ 25
อ.  24-04-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   495 __ 60   ปิดเย็นบน-ล่าง   986 __ 51
พ.  25-04-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   360 __ 74   ปิดเย็นบน-ล่าง   136 __ 50
พฤ.  26-04-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   849 __ 13   ปิดเย็นบน-ล่าง   927 __ 91
ศ.  27-04-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   788 __ 39   ปิดเย็นบน-ล่าง   178 __ 51
จ.  30-04-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   675 __ 97   ปิดเย็นบน-ล่าง   849 __ 71
 
  วันที่- เดือน สถิติผลปิดตลาดหุ้นไทย(SET.)
พ.  02-05-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   663 __ 14   ปิดเย็นบน-ล่าง   906 __ 57
พฤ.  03-05-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   184 __ 78   ปิดเย็นบน-ล่าง   003 __ 97
ศ.  04-05-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   287 __ 16   ปิดเย็นบน-ล่าง   741 __ 62
อ.  08-05-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   136 __ 95   ปิดเย็นบน-ล่าง   104 __ 63
พ.  09-05-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   199 __ 05   ปิดเย็นบน-ล่าง   725 __ 79
พฤ.  10-05-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   517 __ 08   ปิดเย็นบน-ล่าง   065 __ 60
ศ.  11-05-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   874 __ 91   ปิดเย็นบน-ล่าง   101 __ 36
จ.  14-05-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   564 __ 63   ปิดเย็นบน-ล่าง   551 __ 50
อ.  15-05-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   947 __ 96   ปิดเย็นบน-ล่าง   455 __ 04
พ.  16-05-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   044 __ 11   ปิดเย็นบน-ล่าง   123 __ 32
พฤ.  17-05-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   853 __ 30   ปิดเย็นบน-ล่าง   356 __ 33
ศ.  18-05-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   794 __ 62   ปิดเย็นบน-ล่าง   239 __ 17
จ.  21-05-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   859 __ 85   ปิดเย็นบน-ล่าง   516 __ 28
อ.  22-05-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   255 __ 39   ปิดเย็นบน-ล่าง   152 __ 64
พ.  23-05-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   245 __ 07   ปิดเย็นบน-ล่าง   070 __ 82
พฤ.  24-05-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   628 __ 42   ปิดเย็นบน-ล่าง   578 __ 08
ศ.  25-05-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   200 __ 78   ปิดเย็นบน-ล่าง   253 __ 05
จ.  28-05-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   331 __ 48   ปิดเย็นบน-ล่าง   993 __ 10
อ.  29-05-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   991 __ 98   ปิดเย็นบน-ล่าง   304 __ 11
พ.  30-05-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   747 __ 19   ปิดเย็นบน-ล่าง   863 __ 03
พฤ.  31-05-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   021 __ 42   ปิดเย็นบน-ล่าง   150 __ 87
 
  วันที่- เดือน สถิติผลปิดตลาดหุ้นไทย(SET.)
ศ.  01-06-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   911 __ 39   ปิดเย็นบน-ล่าง   519 __ 31
อ.  05-06-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   328 __ 91   ปิดเย็นบน-ล่าง   915 __ 04
พ.  06-06-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   846 __ 31   ปิดเย็นบน-ล่าง   795 __ 80
พฤ.  07-06-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   375 __ 80   ปิดเย็นบน-ล่าง   853 __ 58
ศ.  08-06-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   343 __ 90   ปิดเย็นบน-ล่าง   710 __ 57
จ.  11-06-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   096 __ 86   ปิดเย็นบน-ล่าง   807 __ 97
อ.  12-06-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   985 __ 22   ปิดเย็นบน-ล่าง   293 __ 86
พ.  13-06-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   165 __ 28   ปิดเย็นบน-ล่าง   822 __ 71
พฤ.  14-06-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   378 __ 56   ปิดเย็นบน-ล่าง   301 __ 21
ศ.  15-06-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   152 __ 51   ปิดเย็นบน-ล่าง   573 __ 72
จ.  18-06-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   542 __ 69   ปิดเย็นบน-ล่าง   341 __ 32
อ.  19-06-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   348 __ 07   ปิดเย็นบน-ล่าง   309 __ 68
พ.  20-06-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   447 __ 38   ปิดเย็นบน-ล่าง   324 __ 15
พฤ.  21-06-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   336 __ 88   ปิดเย็นบน-ล่าง   905 __ 19
ศ.  22-06-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   822 __ 83   ปิดเย็นบน-ล่าง   291 __ 14
จ.  25-06-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   126 __ 65   ปิดเย็นบน-ล่าง   743 __ 48
อ.  26-06-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   859 __ 16   ปิดเย็นบน-ล่าง   109 __ 66
พ.  27-06-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   365 __ 56   ปิดเย็นบน-ล่าง   598 __ 89
พฤ.  28-06-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   113 __ 15   ปิดเย็นบน-ล่าง   132 __ 34
ศ.  29-06-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   033 __ 01   ปิดเย็นบน-ล่าง   211 __ 79
 
  วันที่- เดือน สถิติผลปิดตลาดหุ้นไทย(SET.)
จ.  02-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   409 __ 98   ปิดเย็นบน-ล่าง   874 __ 63
อ.  03-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   315 __ 41   ปิดเย็นบน-ล่าง   807 __ 33
พ.  04-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   645 __ 62   ปิดเย็นบน-ล่าง   415 __ 92
พฤ.  05-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   396 __ 19   ปิดเย็นบน-ล่าง   180 __ 65
ศ.  06-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   316 __ 64   ปิดเย็นบน-ล่าง   008 __ 72
จ.  09-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   882 __ 26   ปิดเย็นบน-ล่าง   695 __ 13
อ.  10-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   106 __ 11   ปิดเย็นบน-ล่าง   442 __ 47
พ.  11-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   671 __ 29   ปิดเย็นบน-ล่าง   867 __ 25
พฤ.  12-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   040 __ 27   ปิดเย็นบน-ล่าง   313 __ 54
ศ.  13-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   487 __ 74   ปิดเย็นบน-ล่าง   029 __ 16
จ.  16-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   858 __ 29   ปิดเย็นบน-ล่าง   425 __ 96
อ.  17-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   322 __ 97   ปิดเย็นบน-ล่าง   421 __ 96
พ.  18-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   662 __ 59   ปิดเย็นบน-ล่าง   014 __ 07
พฤ.  19-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   521 __ 93   ปิดเย็นบน-ล่าง   296 __ 18
ศ.  20-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   659 __ 37   ปิดเย็นบน-ล่าง   855 __ 41
จ.  23-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   162 __ 93   ปิดเย็นบน-ล่าง   511 __ 44
อ.  24-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   210 __ 99   ปิดเย็นบน-ล่าง   764 __ 53
พ.  25-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   185 __ 79   ปิดเย็นบน-ล่าง   862 __ 98
พฤ.  26-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   018 __ 56   ปิดเย็นบน-ล่าง   292 __ 70
ศ.  27-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   216 __ 24   ปิดเย็นบน-ล่าง   801 __ 09
จ.  30-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   486 __ 85   ปิดเย็นบน-ล่าง   332 __ 31
อ.  31-07-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   353 __ 21   ปิดเย็นบน-ล่าง   930 __ 98
 
  วันที่- เดือน สถิติผลปิดตลาดหุ้นไทย(SET.)
พ.  01-08-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   868 __ 62   ปิดเย็นบน-ล่าง   113 __ 83
ศ.  03-08-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   000 __ 13   ปิดเย็นบน-ล่าง   753 __ 60
จ.  06-08-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   600 __ 47   ปิดเย็นบน-ล่าง   801 __ 48
อ.  07-08-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   775 __ 26   ปิดเย็นบน-ล่าง   819 __ 18
พ.  08-08-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   480 __ 61   ปิดเย็นบน-ล่าง   413 __ 94
พฤ.  09-08-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   309 __ 96   ปิดเย็นบน-ล่าง   770 __ 57
ศ.  10-08-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   313 __ 57   ปิดเย็นบน-ล่าง   937 __ 67
อ.  14-08-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   182 __ 45   ปิดเย็นบน-ล่าง   682 __ 45
พ.  15-08-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   305 __ 77   ปิดเย็นบน-ล่าง   683 __ 01
พฤ.  16-08-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   061 __ 78   ปิดเย็นบน-ล่าง   440 __ 43
ศ.  17-08-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   255 __ 85   ปิดเย็นบน-ล่าง   391 __ 49
จ.  20-08-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   081 __ 10   ปิดเย็นบน-ล่าง   900 __ 09
อ.  21-08-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   128 __ 28   ปิดเย็นบน-ล่าง   229 __ 29
พ.  22-08-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   260 __ 31   ปิดเย็นบน-ล่าง   414 __ 85
พฤ.  23-08-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   156 __ 42   ปิดเย็นบน-ล่าง   764 __ 50
ศ.  24-08-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   300 __ 64   ปิดเย็นบน-ล่าง   719 __ 45
จ.  27-08-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   763 __ 44   ปิดเย็นบน-ล่าง   373 __ 46
อ.  28-08-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   774 __ 01   ปิดเย็นบน-ล่าง   346 __ 57
พ.  29-08-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   460 __ 44   ปิดเย็นบน-ล่าง   016 __ 00
พฤ.  30-08-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   007 __ 09   ปิดเย็นบน-ล่าง   455 __ 61
ศ.  31-08-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   532 __ 77   ปิดเย็นบน-ล่าง   748 __ 93
 
  วันที่- เดือน สถิติผลปิดตลาดหุ้นไทย(SET.)
จ.  03-09-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   801 __ 53   ปิดเย็นบน-ล่าง   548 __ 00
อ.  04-09-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   874 __ 26   ปิดเย็นบน-ล่าง   631 __ 83
พ.  05-09-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   478 __ 53   ปิดเย็นบน-ล่าง   384 __ 47
พฤ.  06-09-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   173 __ 89   ปิดเย็นบน-ล่าง   392 __ 08
ศ.  07-09-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง   308 __ 16   ปิดเย็นบน-ล่าง   610 __ 18
จ.  10-09-55 ปิดเที่ยงบน-ล่าง    __    ปิดเย็นบน-ล่าง    __ 
 
 
 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน