สาระน่ารู้
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name ควรเป็นภาษาอังกฤษ:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


> ถ้าวันนี้หุ้นไทยปิดตลาดคือ 63 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 00 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

01   03   04   05   06   07   08   09   10   12
13   16   18   19   21   22   23   24   27   28
29   30   31   32   34   36   37   39   40   42
43   44   47   50   58   59   60   61   63   66
67   69   70   72   73   74   76   77   79   80
81   82   85   88   90   91   92   93   95   96
97   99

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 01 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

01   02   03   07   09   10   11   12   13   14
16   17   19   20   21   22   23   24   25   26
30   31   32   35   36   37   38   41   42   44
45   49   52   53   54   57   58   59   61   62
63   69   70   71   73   75   78   79   83   85
87   88   90   91   94   95   96   97  


 

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 02 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

03   09   11   12   14   15   16   17   21   24
27   30   36   41   42   44   49   51   57   58
61   63   69   71   72   75   77   78   85   87
90   94   96                    

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 03 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

02   08   14   20   23   24   27   32   35   38
39   41   42   46   53   64   67   68   69   72
76   80   83   86   93   96        

   

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 04 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

01   02   03   07   08   10   14   16   19   20
23   25   30   32   35   36   37   38   41   45
49   52   53   54   55   57   58   61   63   69
70   73   75   78   80   83   85   87   88   89
91   94   96   98   99              
 

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 05 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

05   11   13   16   17   28   29   31   33   34
43   45   50   54   61   66   71   78   79   82
87   92   97                    
 

 

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 06 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

02   03   05   06   08   11   12   15   17   18
20   21   23   25   26   27   28   30   32   33
35   36   38   39   44   45   46   47   48   50
51   52   53   54   55   56   57   59   60   62
63   64   65   66   67   68   69   71   72   74
75   76   77   78   79   80   81   82   83   84
86  87  88  89  93  95  96  97  98

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 07 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

01   02   05   06   07   08   09   10   12   13
14   17   20   21   23   24   25   27   28   29
31   32   35   36   38   41   42   45   46   47
48   49   50   52   53   54   56   57   58   59
60   63   64   65   66   67   70   71   72   74
75   76   77   78   79   80   82   83   84   85
87   89   90   92   94   95   97   98   99

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 08 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ วันนี้เลขปิดตลาดคือ 09 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ
วันนี้เลขปิดตลาดคือ 10 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ วันนี้เลขปิดตลาดคือ 11 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ
วันนี้เลขปิดตลาดคือ 12 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ วันนี้เลขปิดตลาดคือ 13 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ
วันนี้เลขปิดตลาดคือ 14 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ วันนี้เลขปิดตลาดคือ 15 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 16 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

00   01   06   07   09   10   11   13   14   15
16   18   19   23   25   26   28   29   31   32
34   37   39   41   43   46   47   48   51   52
57   58   59   60   61   62   64   68   69   70
73   74   75   78   79   81   82   84   85   86
87   89   90   91   92   93   95   96   97   98
99

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 17 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

00   01   04   05   07   08   09   10   12   13
14   15   16   17   18   19   21   26   28   29
31   34   35   36   39   40   41   43   47   50
51   53   57   61   62   63   66   70   71   74
75   77   78   80   81   82   87   88   90   91
92   93   99                    
 

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 18 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ วันนี้เลขปิดตลาดคือ 19 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ
วันนี้เลขปิดตลาดคือ 20 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ วันนี้เลขปิดตลาดคือ 21 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 22 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

00   06   09   13   14   16   17   19   22   24
26   28   29   31   35   36   39   41   42   46
47   48   53   55   57   60   61   62   63   64
67   69   71   74   75   76   77   78   82   84
87   89   90   91   92   93   96   98     
 

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 23 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

00   01   02   05   06   07   10   14   18   20
24   25   26   27   28   33   35   37   41   42
46   48   50   52   53   55   57   60   62   64
68   69   70   72   73   75   77   79   81   82
84   86   89   96   97   98           

 วันนี้เลขปิดตลาดคือ 24 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

00   01   03   04   06   07   08   10   13   15
18   19   24   27   29   30   31   33   34   35
37   39   40   42   43   45   48   51   53   54
56   58   59   60   65   67   68   70   72   73
76   77   79   80   81   84   85   86   91   92
93   95   97                    
 

 วันนี้เลขปิดตลาดคือ 25 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

16   19   26   29   39   61   62   67   68   76
78   86   87   91   92   93
 

 

 

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 26 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

            07   09   11   12   13   14   19   21   22   25
31   36   41   44   47   48   52   57   58   59
63   70   74   75   84   85   88   90   91   95
 

 

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 27 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

00   02   04   05   07   11   12   13   14   15
16   17   18   20   21   23   25   27   31   32
34   36   38   39   40   41   43   44   45   48
50   51   52   54   55   56   61   63   65   69
70   71   72   77   78   79   81   83   84   87
88   93   96   97   99              

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 44 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

04   05   06   09   13   22   23   31   32   34
39   40   43   45   48   50   54   57   60   69
75   84   90   93   96              
 

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 45 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

00   01   02   03   05   06   07   10   13   15
17   18   20   22   23   24   25   30   31   32
34   36   38   39   42   43   47   48   49   50
51   52   55   56   58   60   63   65   66   68
70   71   74   78   79   81   83   84   85   86
87   89   93   94   97   98           
 

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 52 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

09   13   15   31   37   51   56   57   65   73
75   90   99

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 53 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

09   12   14   16   18   21   23   25   28   29
32   35   37   39   41   46   49   52   53   57
58   59   61   64   68   73   75   81   82   85
86   89   90   92   93   94   95   98   99  
                    
 

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 54 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

00   01   03   06   07   08   09   10   11   12
19   21   22   23   26   28   29   30   32   34
35   36   37   38   39   43   45   46   47   48
53   54   56   57   58   60   62   63   64   65
67   69   70   73   74   75   76   79   80   82
83   84   85   89   90   91   92   93   96   97
98

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 55 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

05   06   07   08   12   13   14   15   18   19
21   22   26   27   28   29   31   33   34   35
36   37   41   43   44   46   47   50   51   53
59   60   62   63   64   67   68   69   70   72
73   74   76   78   80   81   82   86   87   89
91   92   95   96   98

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 56 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

00   01   02   03   04   05   06   08   09   10
12   13   16   17   19   20   21   23   24   25
27   28   29   30   31   32   34   35   36   37
38   40   42   43   44   45   46   48   50   52
53   54   56   60   61   63   64   65   67   69
71   72   73   76   80      

             
 

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 57 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

        00   01   02   04   05   06   07   09   10   11
12   15   20   21   23   25   26   32   36   38
40   45   46   47   48   50   51   52   54   55
56   57   59   60   62   63   64   65   67   68
70   74   75   76   83   84   86   88   89   90
95   98   99                    

 

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 62 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

02   04   06   07   20   36   40   55   58   60
63   70   85   99                 
 

 

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 63 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

00   01   03   04   06   08   09   10   13   14
16   17   18   19   23   26   28   30   31   32
33   35   36   38   39   40   41   45   46   47
53   54   56   57   59   60   61   62   63   64
65   66   67   69   71   74   75   76   78   79
80   81   82   83   87   88   89   90   91   93
95   96   97   98   99               

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 64 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

                        
  02   03   16   18   20   27   28   30   33   36
37   45   46   49   54   56   61   63   64   65
72   73   79   81   82   94   97         
 

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 65 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

02   03   06   07   13   19   20   23   26   27
29   30   31   32   48   49   55   56   58   59
60   62   65   70   72   84   85   91   92   94
95 

                    
 

 

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 66 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

01   03   10   13   14   23   25   26   30   31
32   34   35   41   43   45   46   52   53   54
55   56   62   64   65   69   79   89   96   97
98     

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 67 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

00   03   04   06   07   09   11   12   13   14
17   18   19   21   23   24   25   26   27   28
30   31   32   34   37   39   40   41   42   43
45   46   48   49   52   54   56   58   59   60
62   64   65   67   69   70   71   72   73   76
78   81   82   84   85   87   88   90   91   93
94  95  96

 วันนี้เลขปิดตลาดคือ 78 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

06   07   08   12   13   16   17   21   25   28
31   34   35   36   38   43   47   49   52   53
56   57   58   60   61   63   65   66   70   71
74   75   79   80   82   83   85   89   94   97
98                          
 

 วันนี้เลขปิดตลาดคือ 79 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

05   14   16   24   25   27   28   36   38   41
42   49   50   52   55   61   63   72   82   83
94                          
 

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 82 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

03   07   08   13   15   18   25   30   31   36
39   46   51   52   57   63   64   69   70   75
79   80   81   89   93   96   97   98   99  

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 83 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

01   02   04   10   12   13   14   16   20   21
23   26   29   31   32   35   36   37   40   41
46   48   53   58   61   62   63   64   67   69
73   76   79   84   85   92   96   97   99  
 

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 92 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

05   07   13   16   24   25   31   33   39   42
47   48   49   50   52   56   57   61   65   67
70   74   75   76   84   93   94   99     
    

วันนี้เลขปิดตลาดคือ 93 ชุดเลขวันต่อไปน่าจะออกคือ

01   03   05   07   10   14   19   29   30   39
41   49   50   56   58   65   70   77   79   85
89   91   92   93   94   97   98   99

 

   
   

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน