สาระน่ารู้
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name ควรเป็นภาษาอังกฤษ:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


ห้องบทสวดมนต์พุทธคุณ
ตั้งกระทู้ใหม่
ฟังบทสวดมนต์แบบเบาๆสบายเสริมสมาธิ

บทสวดมนต์ พุทธปารมี.

"บทสวดมนต์ พุทธมนต์" สำหรับ สวดมนต์ ..ผู้ใด สวดมนต์ นี้ เป็นประจำย่อมมีอานิสงส์มาก..แม้ เทวดา สัมมาทิฏฐิก็ย่อมคุ้มครอง ด้วยการฟังสวดมนต์ที่ไพเราะของคณะพระภิกษุ พร้อมทั้งบทสวดมนต์ให้ผู้ชมได้สวดมนต์ตาม
บทสวดมนต์ชุดนี้มีทั้งหมด ๓๐ ไฟล์ ทางชมรมอนุรักษ์ธรรม ได้บันทึกเสียงบทสวดมนต์พุทธมนต์พร้อมวีดีโอ เพื่อยังกุศลจิตของชนหมู่มากได้บังเกิดขึ้นโดยง่าย ทุกๆ วัน
บทสวดมนต์ พุทธปารมี..อันเป็นการพรรณนาถึงการทำบารมีของพระพุทธเจ้าตลอด ๒๐ อสงไขยยิ่งด้วยแสนกัปป์ อันเป็นปรมัตถบารมีที่จะกระทำให้บุคคลที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์นั้น ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยตนเอง เป็นพระพุทธเจ้า
บทสวดมนต์นี้ ทางชมรมอนุรักษ์ธรรมได้จัดทำเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา บทสวดมนต์นี้ ได้รับการอนุญาตให้เผยแผ่แล้ว...โดยคณะพระนักศึกษาพระอภิธรร­มของมูลนิธิแนบ มหานีรานนท์ รุ่นที่ 25 และคณะพระจากวัดจากแดงเป็นผู้สวดมนต์....ซึ่งมีความไพเราะมาก ทางชมรมอนุรักษ์ธรรมจึงขออนุญาตนำบทสวดมนต์นี้มาเผยแผ่เพื่อเป็น สวนานุตริยะ...คือ การฟังที่ยอดเยี่ยม

ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อ และขออนุโมทนาด้วยครับ

โดย : adminhora - วันที่ : 1/9/2013 10:48:29 AM
 
โดย : nantharmyint   วันที่ : 3/31/2014 8:11:54 PM  

ติดต่อได้ที่นี่เลยครับ...ที่เฟสบุ๊ค http://www.facebook.com/anurakdhamma 

ขอร่วมอนุโมทนา ด้วยครับ สาธุ

โดย : adminhora   วันที่ : 1/29/2013 4:43:55 AM  

บทสวดมนต์ เมตตาใหญ่ ฉบับเต็ม มีหรือเปล่าค่ะ  อยากทำ CD แจกเป็นธรรมทาน ในวันเกิด

ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

โดย : สุธารัตน์ เจนวิริยะ   วันที่ : 1/28/2013 1:49:04 PM  

บทสวดมนต์ เมตตาใหญ่ ฉบับเต็ม มีหรือเปล่าค่ะ  อยากทำ CD แจกเป็นธรรมทาน

โดย : bararee   วันที่ : 1/22/2013 3:30:19 PM  

ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิำฎก

ขอร่วมอนุโมทนา สาธุ

โดย : adminhora   วันที่ : 1/15/2013 9:08:10 PM  

บทเพลงสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ

ขอร่วมอนุโมทนา สาธุ

โดย : adminhora   วันที่ : 1/10/2013 12:10:08 PM  

บทสวดมนต์ปัจจยวิภังค์


ขออนุโมทนา สาธุ

โดย : adminhora   วันที่ : 1/9/2013 11:16:45 AM  

บทสวดมนต์พระสหัสสนัย


ขออนุโมทนา สาธุ

โดย : adminhora   วันที่ : 1/9/2013 11:12:06 AM  

บทสวดมนต์จุลไชยยปกรณ์

ขออนุโมทนา สาธุ

โดย : adminhora   วันที่ : 1/9/2013 11:08:43 AM  

บทสวดมนต์เมตตาพรหมวิหาร

บทสวดมนต์ สำหรับสวดมนต์ภาวนา เพื่อให้สาธุชนได้ สวดมนต์ตาม มีภาพ และเสียง และมีบทสวดมนต์ ให้ในวีดีโอนี้ด้วย​
เมตตา ธรรม ชื่อว่า ค้ำจุนโลก ..ทำให้หมู่สัตว์ทั้งหลายเกิดเมตตาจิตแก่กันและกัน .. เมตตาธรรมนั้น สามารถแผ่กระจายออกไปได้ทุกทิศทาง ไม่มีขอบเขต ไม่มีประมาณ แม้ในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก หรือแม้แต่ให้แก่หมู่สัตว์ในอบาย..เพราะเมตตาเป็นเรื่องของจิตใจ จึงไม่จำเป็นต้องอาศัยทรัพย์สิ่งของ ไม่ต้องลงทุนลงแรงแต่อย่างใด จึงเป็นการเจริญเมตตาภาวนาประจำวัน โดยง่าย..สมควรที่เราท่านทั้งหลาย ควรกระทำเมตตาภาวนากันทุกๆ วัน จะชื่อว่า..มีผลมาก มีอานิสงส์มากเพราะอาศัยความเมตตานี้แล

ขออนุโมทนา สาธุ

โดย : adminhora   วันที่ : 1/9/2013 11:04:23 AM  

บทสวดมนต์ ขอขมาพระรัตนตรัย

"บทสวดมนต์ พุทธมนต์" สำหรับ สวดมนต์ ว่าด้วยการขอขมาพระรัตนตรัย
บทสวด มนต์ชุดนี้ ใช้สำหรับการฟังสวดมนต์ และสวดตาม ..ผู้ใด สวดมนต์ นี้ เป็นประจำย่อมมีอานิสงส์มาก..แม้ เทวดา สัมมาทิฏฐิก็ย่อมคุ้มครอง ...
บท สวดมนต์ชุดนี้มีทั้งหมด ๓๐ ไฟล์ ทางชมรมอนุรักษ์ธรรม ได้บันทึกเสียงบทสวดมนต์พุทธมนต์พร้อมวีดีโอ เพื่อยังกุศลจิตของชนหมู่มากได้บังเกิดขึ้นโดยง่าย ทุกๆ วัน
บทสวดมนต์นี้ ทางชมรมอนุรักษ์ธรรมได้จัดทำเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
บทสวดมนต์ชุดนี้มีทั้งหมด ๓๐ ไฟล์ ทางชมรมอนุรักษ์ธรรม ได้บันทึกเสียงบทสวดมนต์พุทธมนต์พร้อมวีดีโอ เพื่อยังกุศลจิตของชนหมู่มากได้บังเกิดขึ้นโดยง่าย ทุกๆ วัน

พบข้อธรรมของชมรมอนุรักษ์ธรรมบนเฟสบุ๊ค http://www.facebook.com/anurakdhamma

ขออนุโมทนา สาธุ

โดย : adminhora   วันที่ : 1/9/2013 11:00:02 AM  
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
Security Code
(ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน)
ลงชื่อ